СТИКО - 90 ЕООД

"Цялостно строителство на склад за PVC - фолио, производствено-складови дейности", гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "Стико - 90" ЕООД, гр. Пловдив
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Цялостно строителство на склад за PVC - фолио, производствено-складови дейности.

Коев инвест ЕООД

"Плодохранилище за хладилно съхранение и манипулация на плодове", с. Калековец
 
 • Инвеститор: "Коев инвест" ЕООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на касети, минерална вата, поцинковани „Z” профили, фасадна ламарина, както и хладилни панели за камери и всички прилежащи окомплектовъчни елементи

Паралел ЕООД

Производствена и складова сграда - 5 на "Паралел" ЕООД, гр. Севлиево
 
 • Инвеститор: "Паралел" ЕООД, гр. Севлиево
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Послоен монтаж на касети, минерална вата, антикондензно фолио, поцинковани „Z” профили, фасадна трапецовидна ламарина и обшивки

ШЕРИ 61 ЕООД

Складове за пакетирани промишлени и хранителни стоки - подобект: склад 3 - първи етап
 
 • Инвеститор: "ШЕРИ 61" ЕООД, гр. Раковски
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Комплексно строителство: нулев цикъл, метална конструкция, термопанели и окомплектовъчни елементи

Завод за безалкохолни напитки "Парти клуб"

Разширение на цех за безалкохолни напитки - с. Йоаким Груево
 
 • Инвеститор: "А и Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД, гр. Перущица
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: покривни и фасадни термопанели, както и доставка и монтаж на окомплектовъчни детайли

Шенкер ЕООД

Логистика Марица, сграда 8 - с. Радиново
 
 • Инвеститор: "Логистика Марица" ЕООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: метална конструкция, покривна ламарина, фасада тип послоен монтаж с касети, вата и ламарина, както и окомплектовъчни детайли

Хисар - Милениум ООД

Облицовка на съществуваща сграда - с. Старо Железаре
 
 • Инвеститор: "Хисар - Милениум" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: покривни и фасадни термопанели, както и окомплектовъчни детайли

ВАЛЕ 1 ООД

Производствено - складова база за шоколад, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ВАЛЕ 1" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Производство, доставка и монтаж на окомплектовъчни елементи

ЗОГРАФА ООД

Реконструкция и саниране на производствено - складова база, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ЗОГРАФА" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: метална конструкция, фасадни термопанели и окомплектовъчни елементи

КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EAД

Складова база - околовръстно шосе - етап 2, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДРИЙМ ХОУМ 1" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: покривни термопанели, фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли