КЦМ 2000 АД

Ново оловно производство, "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив

 • Възложител: "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив
 • Обект: Ново оловно производство
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

СКЛАДОВА БАЗА НА "СЕНСОР Д" ООД

Складов модул № 4
 
 • Инвеститор: "СЕНСОР Д" ООД
 • Гл. изпълнител: "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата и ламарина

Шенкер ЕООД

Търговско - логистична база с паркинг - индустриална зона с. Радиново

 • Инвеститор: "Шенкер" ЕООД
 • Главен изпълнител: "Сиенит инвест" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли

КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EAД

Складова база - околовръстно шосе, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДРИЙМ ХОУМ 1" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: метална скара, фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли

Бензиностанция "Бе Пет"

Крайпътен комплекс, Автомагистрала Тракия км. 88+100, с. Гелеменово, общ. Пазарджик

 • Инвеститор: "БЕ ПЕТ" ЕООД
 • Главен изпълнител: "Металстрой" АД, гр. Пловдив
 • Обект: Крайпътен комплекс - бензиностанция с газстанция, обслужваща сграда, ресторант за бързо хранене, КТП и паркинг
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

АББ България ЕООД

Предприятие за електро-компоненти за ниско и средно напрежение, Индустриална зона Раковски, с. Стряма
 
 • Инвеститор: "АББ България" ЕООД
 • Главен изпълнител на обекта: "Сиенит инвест" ООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на окомплектовъчни детайли.

Оптиком - 2013 г.

Център за селскостопанска техника на фирма "Оптиком ООД", гр.Стара Загора
 
 • Инвеститор: "Оптиком" ООД, гр. Стара Загора
 • Главен изпълнител на обекта: "Дан 92" ЕООД, гр. Сливен
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Заготовка и монтаж на окомплектовъчни елементи.

ДДТ ОЙЛ - ДИКОМ

Автосервиз и реконструкция на съществуваща сграда, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДДТ ОЙЛ - ДИКОМ"
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: метална конструкция; покривни и стенни термопанели; окомплектовъчни детайли

Вирма България

Цех за производство на електрокомпоненти, "Вирма България", с. Радиново
 
 • Инвеститор: "Вирма България", с. Радиново, община Марица
 • Главен изпълнител на обекта: "Сиенит мениджмънт", гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на вата и фасадна ламарина, заготовка и монтаж на окомплектовъчни елементи.

Биосет ООД

Склад за готова продукция към цех за пакетиране, "Биосет" ООД, гр.Пловдив

 • Инвеститор: "Биосет" ООД, гр. Пловдив
 • Обект: Склад за готова продукция
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • РЗП: 816 кв.м