БулгарЛук ООД

Производствено - складова сграда за хранително - вкусовата промишленост

 • Инвеститор: "БулгарЛук" ООД
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Производствено - складова сграда – първи и втори етап с РЗП=2000 кв.м. за хранително - вкусова промишленост, с. Катуница, община Садово, област Пловдив

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ново миксерно помещение, с. Стряма
 
 • Възложител: "Индустриални зони България" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на ламарина и термопанели, доставка и монтаж на окомплектовъчни елементи.

Крез ЕООД

Логистичен център - складова база и офиси, гр. Пазарджик
 
 • Инвеститор: "КРЕЗ" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: покривни и стенни термопанели, окомплектовъчни детайли.

Агротрейд-Н ЕООД

Стоманени покривни конструкции, облицовани с термопанели -  с. Малък Чардак
 
 • Възложител: "Агротрейд-Н" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на стоманени покривни конструкции, облицовани с термоизолационни панели.

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД

Сглобяема стоманена конструкция за съхранение на бъчви в съществуващо хале, гр. Пещера
 
 • Възложител: "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за съхранение на бъчви.

КЦМ 2000 АД

Ново оловно производство, "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив

 • Възложител: "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив
 • Обект: Ново оловно производство
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

СКЛАДОВА БАЗА НА "СЕНСОР Д" ООД

Складов модул № 4
 
 • Инвеститор: "СЕНСОР Д" ООД
 • Гл. изпълнител: "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата и ламарина

ДДТ ОЙЛ - ДИКОМ

Автосервиз и реконструкция на съществуваща сграда, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДДТ ОЙЛ - ДИКОМ"
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: метална конструкция; покривни и стенни термопанели; окомплектовъчни детайли

Шенкер ЕООД

Търговско - логистична база с паркинг - индустриална зона с. Радиново

 • Инвеститор: "Шенкер" ЕООД
 • Главен изпълнител: "Сиенит инвест" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли

КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EAД

Складова база - околовръстно шосе, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДРИЙМ ХОУМ 1" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: метална скара, фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли