Коев инвест ЕООД

"Плодохранилище за хладилно съхранение и манипулация на плодове", с. Калековец
 
  • Инвеститор: "Коев инвест" ЕООД, гр. Пловдив
  • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Монтаж на касети, минерална вата, поцинковани „Z” профили, фасадна ламарина, както и хладилни панели за камери и всички прилежащи окомплектовъчни елементи