ТАФПРИНТ ООД

Склад за машини и резервни части за обществено – обслужващи, складови и производствени дейности в гр. Пловдив
 
 • Възложител: "ТАФПРИНТ" ООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на термопанели и окомплектовъчни детайли

Ангел Стоилов - 96 АД

Изграждане на хале за лазер в гр. Пловдив
 
 • Възложител: "Ангел Стоилов - 96" АД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка и монтаж на: метална конструкция,  термопанели и окомплектовъчни детайли

Омникар Ауто ООД

Административна сграда - офис, гр. Пловдив
 
 • Възложител: "СИТ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на термопанели и окомплектовъчни елементи.

Булгара ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност на цех за кожена галантерия, с. Калояново
 
 • Възложител: "Стройкар КМ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция, термопанели и окомплектовъчни елементи.

Общинска спортна зала, гр. Петрич

Изграждане на общинска спортна зала в изпълнение на проект: "Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция" - гр. Петрич
 
 • Възложител: "Бонима" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли

БулгарЛук ООД

Производствено - складова сграда за хранително - вкусовата промишленост

 • Инвеститор: "БулгарЛук" ООД
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Производствено - складова сграда – първи и втори етап с РЗП=2000 кв.м. за хранително - вкусова промишленост, с. Катуница, община Садово, област Пловдив

ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Ново миксерно помещение, с. Стряма
 
 • Възложител: "Индустриални зони България" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на ламарина и термопанели, доставка и монтаж на окомплектовъчни елементи.

Агротрейд-Н ЕООД

Стоманени покривни конструкции, облицовани с термопанели -  с. Малък Чардак
 
 • Възложител: "Агротрейд-Н" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на стоманени покривни конструкции, облицовани с термоизолационни панели.

ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД

Сглобяема стоманена конструкция за съхранение на бъчви в съществуващо хале, гр. Пещера
 
 • Възложител: "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за съхранение на бъчви.

Крез ЕООД

Логистичен център - складова база и офиси, гр. Пазарджик
 
 • Инвеститор: "КРЕЗ" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: покривни и стенни термопанели, окомплектовъчни детайли.