Шенкер ЕООД

Логистика Марица, сграда 8 - с. Радиново
 
 • Инвеститор: "Логистика Марица" ЕООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: метална конструкция, покривна ламарина, фасада тип послоен монтаж с касети, вата и ламарина, както и окомплектовъчни детайли

Хисар - Милениум ООД

Облицовка на съществуваща сграда - с. Старо Железаре
 
 • Инвеститор: "Хисар - Милениум" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: покривни и фасадни термопанели, както и окомплектовъчни детайли

ВАЛЕ 1 ООД

Производствено - складова база за шоколад, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ВАЛЕ 1" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Производство, доставка и монтаж на окомплектовъчни елементи

ЗОГРАФА ООД

Реконструкция и саниране на производствено - складова база, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ЗОГРАФА" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на: метална конструкция, фасадни термопанели и окомплектовъчни елементи

КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ EAД

Складова база - околовръстно шосе - етап 2, гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "ДРИЙМ ХОУМ 1" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: покривни термопанели, фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли

ТАФПРИНТ ООД

Склад за машини и резервни части за обществено – обслужващи, складови и производствени дейности в гр. Пловдив
 
 • Възложител: "ТАФПРИНТ" ООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на термопанели и окомплектовъчни детайли

Ангел Стоилов - 96 АД

Изграждане на хале за лазер в гр. Пловдив
 
 • Възложител: "Ангел Стоилов - 96" АД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка и монтаж на: метална конструкция,  термопанели и окомплектовъчни детайли

Омникар Ауто ООД

Административна сграда - офис, гр. Пловдив
 
 • Възложител: "СИТ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на термопанели и окомплектовъчни елементи.

Булгара ЕООД

Подобряване на енергийната ефективност на цех за кожена галантерия, с. Калояново
 
 • Възложител: "Стройкар КМ" ООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция, термопанели и окомплектовъчни елементи.

Общинска спортна зала, гр. Петрич

Изграждане на общинска спортна зала в изпълнение на проект: "Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция" - гр. Петрич
 
 • Възложител: "Бонима" ЕООД
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли