Хидро-Хикс-България ООД

Търговска и офис сграда на “Хидро-Хикс-България” ООД, гр. Пловдив, в УПИ 265.237, Район Запад, гр. Пловдив

  • Възложител: "Хидро-Хикс-България" ООД, гр. Пловдив
  • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Производство, доставка и монтаж на метална конструкция, термопанели, окомплектовъчни елементи и др.