Биомашиностроене АД

ЦЕХ ЗА ПОДГОТОВКА :УПИ VII - 994 КВ.3ПО ПЛАНА НА СЕВЕРНАИНДУСТУСТРИАЛНА ЗОНА ГР.ПЛОВДИВ

  • Главен изпълнител: "ЕФЕКТ БИЛД" ЕООД, гр. Пловдив
  • Под изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Доставка и монтаж на метална конструкция, покривна LT - ламарина, фасадни термопанели, окомплектовъчни елементи и др.