Строителна компания "ВиДжиАр" предлага пълен инженеринг, който включва всички дейности от проектирането до въвеждането на сградата в експлоатация.

Изпълнението на металните конструкции е с безупречно качество, прецизност на изработката и професионален монтаж на самия обект.

Солидният опит в областта на промишления сектор, съчетан с уменията на екипа на "ВиДжиАр", гарантира на инвеститорите висококачествен продукт на разумна цена, изпълнен в договорените срокове.

Свободна зона - Пловдив АД

Неотопляема складова база в УПИ II-504.1200 за облужваща и складова дейност, кв.10 по плана на Северна индустриална зона – IV част, гр. Пловдив

 • Главен изпълнител: "БИБОВ и КО" ООД, гр. Пловдив
 • Под изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на метална конструкция.

Биомашиностроене АД

ОТКРИТ СКЛАД в СЕВЕРНАИНДУСТУСТРИАЛНА ЗОНА ГР.ПЛОВДИВ

 • Главен изпълнител: "ЕФЕКТ БИЛД" ЕООД, гр. Пловдив
 • Под изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на метална конструкция.

БулгарЛук ООД

Нова складова база, етап нулев цикъл и метална конструкция

 • Инвеститор: "БулгарЛук" ООД
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Обект: Производствено - складова сграда – първи и втори етап с РЗП=2000 кв.м. за хранително - вкусова промишленост, с. Катуница, община Садово, област Пловдив

Бензиностанция "Бе Пет"

Крайпътен комплекс, Автомагистрала Тракия км. 88+100, с. Гелеменово, общ. Пазарджик

 • Инвеститор: "БЕ ПЕТ" ЕООД
 • Главен изпълнител: "Металстрой" АД, гр. Пловдив
 • Обект: Крайпътен комплекс - бензиностанция с газстанция, обслужваща сграда, ресторант за бързо хранене, КТП и паркинг
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

КЦМ 2000 АД

Ново оловно производство, "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив

 • Инвеститор: "КЦМ 2000" АД, гр. Пловдив
 • Главен изпълнител: "Металстрой" АД, гр. Пловдив
 • Обект: Ново оловно производство
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

Оптиком ООД

Складове за промишлени стоки и офиси, "Оптиком" ООД, гр.Стара Загора

 • Инвеститор: "Оптиком" ООД, гр.Стара Загора
 • Главен изпълнител:  "Дан 92" ЕООД, гр. Сливен
 • Обект: Складове за промишлени стоки и офиси
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив

Фабрика за почистване и преработка на селскостопанска продукция

Фабрика за почистване и преработка на селскостопанска продукция, гр. Дулово
 
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Обект: Фабрика за почистване и преработка на селскостопанска продукция

Цех за производство на метални конструкции

Цех за производство на метални конструкции – Корпус Аобщина Раковски, област Пловдив
 
 • Обект: Цех за производство на метални конструкции
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив