БулгарЛук ООД

Производствено - складова сграда за хранително - вкусовата промишленост

  • Инвеститор: "БулгарЛук" ООД
  • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Производствено - складова сграда – първи и втори етап с РЗП=2000 кв.м. за хранително - вкусова промишленост, с. Катуница, община Садово, област Пловдив