Общинска спортна зала, гр. Петрич

Изграждане на общинска спортна зала в изпълнение на проект: "Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция" - гр. Петрич
 
  • Възложител: "Бонима" ЕООД
  • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Монтаж на: фасада тип послоен монтаж с касети, вата, ламарина и окомплектовъчни детайли