БулгарЛук ООД

Нова складова база, етап нулев цикъл и метална конструкция

  • Инвеститор: "БулгарЛук" ООД
  • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Обект: Производствено - складова сграда – първи и втори етап с РЗП=2000 кв.м. за хранително - вкусова промишленост, с. Катуница, община Садово, област Пловдив