КЦМ 2000 Груп АД

КЦМ 2000 Груп АД

  • КЦМ 2000 АД управлява портфейл от фирми в областта на рудодобива, производството на цветни метали, търговската дейност, промишления инженеринг и индустриалния сервиз.
  • Адрес: Пловдив 4009, ул. „Асеновградско шосе“

Виж сайта

БИОСЕТ ООД

БИОСЕТ ООД

  • Дейността на фирмата е съсредоточена основно в производството, пакетажа и реализацията на вътрешния пазар и за износ на над 170 артикула.
  • Адрес: Пловдив, ул.Кукленско шосе 28

Виж сайта

КРЕЗ ЕООД

КРЕЗ ЕООД

  • Верига магазини за строителни материали.

Виж сайта

Иркон ООД

Иркон ООД

  • Проектантско бюро ИРКОН извършва комплексно проектиране за индустриални, промишлени и обществени сгради, метални конструкции, метални сгради и съоръжения. Силен акцент в работата на дружеството е проектирането на сглобяеми сгради и съоръжения с метални конструкции.
  • Адрес: София 1138, ул. Самоковско шосе 2 Л

Виж сайта

Дан 92 ЕООД

Дан 92 ЕООД

 

  • Адрес: гр. Сливен, ул. Ген. Драгомиров 9-А-1

Виж сайта