Хидро-Хикс-България ООД

Търговска и офис сграда на “Хидро-Хикс-България” ООД, гр. Пловдив, в УПИ 265.237, Район Запад, гр. Пловдив

 • Възложител: "Хидро-Хикс-България" ООД, гр. Пловдив
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Производство, доставка и монтаж на метална конструкция, термопанели, окомплектовъчни елементи и др.

Биомашиностроене АД

ЦЕХ ЗА ПОДГОТОВКА :УПИ VII - 994 КВ.3ПО ПЛАНА НА СЕВЕРНАИНДУСТУСТРИАЛНА ЗОНА ГР.ПЛОВДИВ

 • Главен изпълнител: "ЕФЕКТ БИЛД" ЕООД, гр. Пловдив
 • Под изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на метална конструкция, покривна LT - ламарина, фасадни термопанели, окомплектовъчни елементи и др.

МЕСКОМ – ПОПОВ ЕООД

Фирмен магазин за месо и заведение за бързо хранене, цех за колбаси и хранителна промишленост, землището на гр.Пловдив, общ.Пловдив

 • Възложител: " МЕСКОМ – ПОПОВ" ЕООД, гр. Пловдив
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Цялостно строителство на фирмен магазин за месо и заведение за бързо хранене.

Номан Алджунейди Къмпани ЕООД

Предприятие за преработка на мляко, производство на млечни продукти и офиси, землището на с. Желязно, Община Марица, Област Пловдив

 • Възложител: "МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на покривни и фасадни термопанели, както и производство, доставка и монтаж окомплектовъчни елементи

Волво Груп България ЕООД

Автоцентър за товарни автомобили, ТИР паркинг, КПП, навес за отпадъци, подземен резервоар за ПП нужди и тотем, с. Бенковски, област Пловдив
 
 • Възложител: "С.И.Т." ООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Доставка и монтаж на метална конструкция, покривна LT - ламарина Т200-420-840, фасадни термопанели, окомплектовъчни елементи, плъзгащ портал и др.

СТИКО - 90 ЕООД

"Цялостно строителство на склад за PVC - фолио, производствено-складови дейности", гр. Пловдив
 
 • Инвеститор: "Стико - 90" ЕООД, гр. Пловдив
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Цялостно строителство на склад за PVC - фолио, производствено-складови дейности.

Коев инвест ЕООД

"Плодохранилище за хладилно съхранение и манипулация на плодове", с. Калековец
 
 • Инвеститор: "Коев инвест" ЕООД, гр. Пловдив
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на касети, минерална вата, поцинковани „Z” профили, фасадна ламарина, както и хладилни панели за камери и всички прилежащи окомплектовъчни елементи

Паралел ЕООД

Производствена и складова сграда - 5 на "Паралел" ЕООД, гр. Севлиево
 
 • Инвеститор: "Паралел" ЕООД, гр. Севлиево
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Послоен монтаж на касети, минерална вата, антикондензно фолио, поцинковани „Z” профили, фасадна трапецовидна ламарина и обшивки

ШЕРИ 61 ЕООД

Складове за пакетирани промишлени и хранителни стоки - подобект: склад 3 - първи етап
 
 • Инвеститор: "ШЕРИ 61" ЕООД, гр. Раковски
 • Главен изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Комплексно строителство: нулев цикъл, метална конструкция, термопанели и окомплектовъчни елементи

Завод за безалкохолни напитки "Парти клуб"

Разширение на цех за безалкохолни напитки - с. Йоаким Груево
 
 • Инвеститор: "А и Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД, гр. Перущица
 • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
 • Монтаж на: покривни и фасадни термопанели, както и доставка и монтаж на окомплектовъчни детайли