Община Панагюрище

Пасарелка, гр.Панагюрище
 
  • Възложител: "Грийн Лайф" ЕООД
  • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Изработка, доставка и монтаж на пасарелка.

Галакси Пропърти Груп ООД

Ваканционен имот за целогодишно ползване, с.Дедево, общ. Родопи, обл.Пловдив – подобект: "Беседка"
 
  • Възложител: "Галакси Пропърти Груп" ООД
  • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за беседка.

Автоматизиран портал и проходна врата

село Брестник
 
  • Инвеститор: Авторезерв ЕООД - Камиона
  • Изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Изработка и монтаж на: Автоматизиран портал и проходна врата