Биомашиностроене АД

ОТКРИТ СКЛАД в СЕВЕРНАИНДУСТУСТРИАЛНА ЗОНА ГР.ПЛОВДИВ

  • Главен изпълнител: "ЕФЕКТ БИЛД" ЕООД, гр. Пловдив
  • Под изпълнител: "ВиДжиАр" ООД, гр. Пловдив
  • Доставка и монтаж на метална конструкция.